Deve Dikeninin Sağlık Açısından Faydaları

09 Mart 2020

Deve dikeni karaciğer desteği için popüler bir bitkidir. Ekstresinde olan silimarin detoksu arttırdığı, inflamasyonu düşürdüğü ve antioksidan savunmayı arttırdığı bildirilmektedir. Geleneksel olarak genellikle sindirim ve karaciğer ve safra kesesi sorunları için bu bitki kullanılmaktadır. Bunun yanında daha birçok yararları olduğu yönünde kanıtlanmış çalışmalar mevcuttur. Bu makalede deve dikeni bitkisinin sağlık açısından faydaları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır:

Diyabet
Bazı kanıtlar deve dikeni ekstresinin konvansiyonel tedaviye ek olarak kullanıldığında diyabetli kişilerde kan şekeri kontrolüne yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Silimarin (420 mg/gün), tip 2 diyabetli 80 kişinin 2 çalışmasında semptomları iyileştirmiştir, 45 gün boyunca açlık kan şekeri, insülin ve insülin direncini azaltmıştır. Tip 2 diyabetli 51 kişinin başka bir denemesinde, standart tedaviye eklenen 4 aylık silimarin (600 mg/gün), hem kısa hem de uzun vadeli kan şekeri belirteçlerini (açlık kan şekeri ve HbA1C) azaltmıştır.
Deve dikeni berberin (Berberol) ile birlikte araştırılmıştır. Tip 1 diyabetli 85 kişiden oluşan bir çalışmada, bu kombinasyon kan şekerini kontrol altında tutmak için gereken insülin dozlarını ve ayrıca kan yağlarını düşürmüştür. Diyabet ve alkolik karaciğer hasarı olan 60 kişiden oluşan bir çalışmada, Silymarin (600 mg/gün) insülin direncini ve oksidatif stresi arttırırken, 1 yıl boyunca insülin enjeksiyonlarına olan ihtiyacı azaltmıştır.

Hazımsızlık
Avrupa monografisinde mide ekşimesi ve hazımsızlıktan devedikeni kullanımlarından biri olarak bahsedilir. Popüler mide ekşimesi ürünü olan Iberogast, diğer 8 bitki ile birlikte devedikeni içerir. Iberogast 3 çalışmada hazımsızlık, mide ağrısı ve mide ekşimesini gidermiştir ve 40 yıldır kullanılmaktadır ve güvenli bir profile sahiptir. Acı otlar, mide asitlerinin ve sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırarak, vagus siniri aktive ederek hazımsızlığı azaltmak için varsayılır. Bununla birlikte, klinik çalışmaların eksik olmasından dolayı tek başına devedikeni hazımsızlığı azaltıp azaltmadığı bilinmemektedir.

Karaciğer Sağlığı
Devedikeni, karışık sonuçlarla karaciğer koruyucu etkileri için araştırılmıştır. Birkaç uygun deneme yapılmış ve titizlikle tasarlanmış iki çalışma fayda sağlamamıştır. 17 klinik denemenin büyük bir güncel analizi, silymarinin, ALT ve AST enzimlerinin (ortak karaciğer hasarının belirteçleri) karaciğer enzimlerinin düşürülmesi üzerindeki etkilerinin klinik olarak önemsiz olduğu sonucuna varmıştır.
Bazı bilim adamları deve dikeni antioksidan enzim glutatyon seviyelerini artırabilir mi, enflamasyonu ve karaciğer skarı, detoks ilacı ve toksinleri etkileyebilir mi, yoksa karaciğer dokusunun yenilenmesine yardımcı mı? Diye düşünmektedirler. Bununla birlikte, bu etkilerin herhangi birini destekleyecek sağlam klinik veriler mevcut değildir.

Hepatit
Hepatit C veya hepatit B hastalarında devedikeni ekstraktlarının etkileriyle ilgili veriler çelişkilidir. Hepatit C veya hepatit B hastalarında deve dikeni etkinliğini ve güvenliğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 1 bin kişiden fazla insanın analizi, alkolik ve/veya hepatit B veya C virüsü karaciğer hastalığı olan hastalarda deve dikeni etkileri hakkında yüksek kalitede veri bulunmadığı sonucuna varmıştır.
Örneğin, deve dikeni bu karaciğer hastalıkları olan kişilerde, sadece düşük kaliteli denemelerde değil, yüksek kaliteli denemelerde ölüm riskini azaltmıştır. Araştırmacılar deve dikeni üzerinde büyük ölçekli randomize klinik çalışmaların gerekli olduğunu vurguladılar. Hepatit C’li 1000 kişiden oluşan gözlemsel bir çalışmada, silymarin kullanan hastalığın daha şiddetli formlarına sahip olanların siroz geçirme olasılığı daha düşüktür, ancak etkinin klinik olarak anlamlı olmadığı görülmüştür.
Sadece ilaçlara cevap vermeyen (Peg interferon + ribavirin) sadece hepatit C’li 36 kişiden oluşan bir klinik çalışmada, tek başına IV silybin veya anti-Hep C ilaçlarına ilave olarak iyi tolere edilmiştir. Araştırmacılar antiviral bir etkiye sahip olduğunu iddia etmişlerdir, ancak çalışma örneği büyüklüğü herhangi bir sonuç çıkarmak için çok küçüktür. Daha önce standart tedaviye (interferonlar) yanıt vermeyen Hepatit C’li 154 kişiden oluşan başka bir denemede oral silimarin (2.1 g/gün) 6 ay sonra karaciğer enzimlerini veya virüs aktivitesini düşürmemiştir. Bu çalışmada ekstrenin sililybin içeriği bilinmiyordur.

Antioksidan Etkileri
Deve dikeni antioksidan yararları belirsizliğini korumaktadır. Düşük kaliteli kanıtlar, antioksidan etkilere işaret etmekte ancak bu değişikliklerin ne kadar öngörülebilir ve anlamlı olduğunu bilinmemektedir. Tip 2 diyabetli 40 kişiden oluşan klinik bir çalışmada 45 gün boyunca Silymarin (420 mg/gün) antioksidan savunmayı ve glutatyon ve SOD gibi enzimleri arttırmıştır, aynı zamanda inflamatuar belirteç CRP’yi azaltmıştır. Hücre kültüründe, bilim adamları devedikeni olup olmadığını araştırmaktadırlar
• İddia edilen detoks merkezini Nrf2 etkinleştirir.
• NF-kB denilen inflamasyon yolunu bloke eder
• Mitokondriyal sağlığı iyileştirir (Stres altındaki hücreleri ve dokuları korumak için varsayılan Isı Şoku Proteinleri aracılığıyla)
• Enerjinin korunmasına yardımcı olan, yaşlanmayı ve iltihabı azaltan sirtuinleri arttırır
• Serbest radikalleri nötralize eder (demir ve bakırı şelatlar)
Bununla birlikte, bu mekanizmalar ve sağlıklarıyla ilgili insanlar insanlarda bilinmemektedir.

OKB
Deve dikeni OKB semptomlarını etkileyip etkilemediğini hala bilinmemektedir. Bazı bilim adamları beyni koruduğunu varsaymaktadırlar, bu nedenle akıl sağlığı bozukluğu olan kişilerde neden daha fazla araştırılması gerektiğini açıklıyorlar. OKB’li 35 kişiden oluşan bir klinik çalışmada, deve dikeni ekstresi (600 mg/gün), OKB semptomlarını 8 hafta boyunca azaltmada SSRI ilacıyla (fluoksetin) karşılaştırılabilir. Büyük ölçekli denemeler eksiktir.

Böbrek Sağlığı
Deve dikeni böbrek sağlığı için kullanımını destekleyen kanıt yoksundur. Bir klinik çalışmada, diyaliz hastalarında 8 hafta boyunca silimarin (210 mg/gün), inflamatuar sitokinleri, özellikle TNF-alfa’yı düşürmüştür. Bazı bilim adamları ayrıca, hayvan çalışmalarında böbrekleri koruyup korumadığını ve böbrek hücresi çalışmalarında antioksidanları nasıl etkileyebileceğini araştırmaktadır. Köpeklerde, E vitamini ile birleştiğinde antibiyotik (gentamisin) böbrek hasarını azaltır. Klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Akne
Devedikeni sivilce yatıştırıcı etkileri olup olmadığı hala belli değildir. 14 kişilik bir denemede, silimarin (210 mg/gün), N-asetilsistein ve Selenyum kombinasyonu, 8 hafta sonra akneyi %53 oranında azaltmıştır.

Prostat Sağlığı
Deve dikeni prostat sağlığı için etkinliğini değerlendirmek için uygun klinik çalışmalar eksiktir. Silimarin ve selenyum karışımı, 55 erkekten oluşan klinik bir çalışmada prostat semptomlarını azaltmıştır. İdrar akışını iyileştirmiş ve mesane dolgunluğunu azaltmıştır. Aynı kombinasyon, daha önce prostat çıkarma operasyonu geçiren erkeklerde prostat kanseri ile bağlantılı kan yağlarını azaltmıştır fakat daha fazla denemeye ihtiyaç vardır.

Aşırı Demir Yükü
Kanıtlanamayan bir teoriye göre, deve dikeni içindeki aktif bileşikler demir şelatörleri olarak işlev görür. Demir birikiminin genetik bozukluklarında aşırı demirin bağlanması için araştırılmaktadır. Silybin, demir birikimi ve aşırı yüke neden olan genetik bozukluğu olan 10 kişide demir emilimini azaltmıştır. Sililyin, en yaygın genetik hastalıklardan biri olan talasemili 49 kişide demir yükünü (desferrioksamin ile birlikte) azaltmıştır. Büyük bir incelemeye göre, 74 çalışmada, deve dikeni kaynaklı silybin, bir eklenti olarak kullanıldığında talasemili kişilerde yüksek demir ve organ hasarını azaltabilir, ancak büyük ölçekli denemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Kemo ve Radyoterapi Yan Etkileri
Büyük ölçekli klinik denemeler, deve dikeni kremlerinin ve kemo ve radyoterapinin yan etkilerini azaltmak için oral formülasyonların etkinliğini ve güvenliğini henüz belirlememiştir. Bir krema formüle edilmiş deve dikeni silymarin (Leviaderm), 100’den fazla meme kanseri hastasının birinde yapılan bir çalışmada radyoterapinin cilt hasarını önlemiştir. Silymarin jeli, mide kanserli 40 kişide tipik olarak kemoterapi ilacının (kapesitabin) neden olduğu deri hasarından korunan el ve ayak avuç içi ve tabanlarına%1 uygulanır.
Radyoterapi gören beyin metastazı olan kişilerin düşük kaliteli bir çalışmasında, omega-3 yağ asitleri ve deve dikeni kombinasyonu sağ kalımı arttırmış ve radyasyondan doku hasarını azaltmıştır. Baş ve boyun radyo terapisi geçiren kanserli 77 kişide silybin (420 mg / gün) 6 hafta boyunca ağrılı ağız iltihabını azaltmıştır. Bununla birlikte, devedikeni küçük bir klinik çalışmada kemoterapi ilacı Cisplatin’in böbrek hasarını azaltmamıştır.

Kemik Sağlığı
Deve dikeni insanlarda kemik sağlığı üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Kemik kırığı olan farelerde kemik iyileşmesini ve kemik mineral yoğunluğunu arttırmıştır. Bazı araştırmacılar, deve dikeni menopozdan sonra düşük östrojen seviyelerini telafi edebileceğine inanmaktadır. Kemik kaybını önlemiş ve menopoz sonrası farelerde kemiklerin mineralleşmesine ve yeniden yapılandırılmasına yardımcı olan hücrelerin aktivitesini arttırmıştır. Bir araştırma grubu, bulaşıklarda kemik oluşturan hücrelerin aktivitesini arttırıp arttırmadığını araştırmaktadır.

Doğurganlık
Her ne kadar deve dikeni doğurganlığı artırmak için geleneksel olarak hamile kadınlar tarafından kullanılsa da hamile kadınlarda takviye güvenliği bilinmemektedir. Gebe kadınlar, bir doktor tarafından yönlendirilmedikçe deve dikeni almamalıdır. Düşük yapan ve emziren 50 kadının sadece düşük kaliteli bir çalışmasında, deve dikeni günlük kullanımdan bir ay sonra (420 mg/gün)yumurta üretimini biraz arttırmıştır.

Kırmızı Kan Hücreleri
Bilim adamları, kırmızı kan hücrelerinde silimarinin serbest radikallere ve glutatyon üzerindeki etkilerini incelemeye devam etmektedirler.

Kilo Verme
Deve dikeni kilo kaybı üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Birçok doğal madde gibi, hayvanlarda da bazı anti-obezite etkileri vardı. Bu tür bitkilerin çoğu insanlarda kilo kaybı için etkisiz kalmaktadır. Bir çalışmada, deve dikeni farelerin metabolik hastalıklar geliştirmesi için yüksek yağlı bir diyet vermesini engellemiştir. Araştırmacılar silybinin, yağ hücrelerinin test tüplerinde gelişmesini ve bölünmesini engelleyip engellemediğini araştırmaktadırlar. Ayrıca hücrelerde ve dokularda SIRT1, PPAR alfa ve Pgc-1 alfa gibi ağırlıkla ilişkili genler üzerindeki etkilerini de araştırmaktadırlar. Yine de deve dikeni kişilerde kilo kaybına yardımcı olabileceği kesin olarak belli değildir.

Safra Akışı
Hayvanlar ve hücreler üzerinde yapılan bazı araştırmalar, deve dikeni etkilerinin safra akışını bloke etmesine odaklanarak safra tuzlarının üretimini ve bağırsakta salgılanmasını artıracağını düşündürmüştür. Bu mekanizma insanlarda tespit edilmeden kalmıştır.

İltihap
Bilim adamları, silybinin hamile fareler üzerindeki etkilerini enfeksiyonlarla araştırdılar. Beyindeki iltihabı azalttığını ve iltihaplı maddeleri (IL-6 , IL-8 , PGE2), enzimleri (COX-2), yolakları (TNF-alfa ve gevşek bir şekilde ilişkili genleri (MMP9) etkileyerek preterm doğumlarda bulunduğunu varsaymaktadırlar.

Otoimmünite
Kanıtlanmamış başka bir teori, devedikeni Th1 7 cevabını azaltarak otoimmün koşulları iyileştirebileceğini göstermektedir. Devedikeni insanlarda otoimmünite üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Bilim adamları, kadınların Th17 dominant otoimmün hastalıklara karşı daha duyarlı olma nedenlerinden birinin, östrojenin sağlıklı immün yanıtta yer alması nedeniyle olup olmadığını merak etmektedirler. Th17 enflamatuar yanıtını azaltmak için östrojen reseptörlerinin aktifleştirilmesi gerekebilir. Östrojen normalde bunu yapar, ancak menopozdan sonra kadınlarda düzeyleri ciddi şekilde düşmektedir. İlk çalışmalar, devedikeni östrojen reseptörlerini aktive edebilir. Sağlıklı insanlar ve romatoid artrit hastalarında yapılan bir çalışmada, silybin ER-beta ve miR-155’i arttırmaktadır. Otoimmün cevabı ve enflamatuar sitokinleri azaltabilen beyaz kan hücrelerinde östrojen reseptörlerine bağlandığı görülmektedir.

Enfeksiyonlar
Deve dikeni insanlarda enfeksiyonları nasıl etkileyebileceği bilinmemektedir. Hücre kültüründe veya laboratuvar hayvanlarında aşağıdaki mikroplara karşı etkileri araştırılmaktadır:
• Grip A
• Metisiline Dayanıklı Staphylococcus Aureus
• E.coli ve biyofilmler
• Kan delikleri (Schistosomiasis)
Beyin
Deve dikeni insanlarda beyin sağlığı üzerindeki etkileri konusunda insan çalışmaları yoktur. Bilim adamları silybin ve devedikeni ekstraktlarının hayvan ve hücrelerde aşağıdaki yolları etkileyip etkilemediğini araştırılmaktadır:
• Enfeksiyonla ilişkili beyin iltihabı
• Oksidatif stres kaynaklı hafıza kaybı (beynin hafıza merkezindeki hipokampus)
• Sentezlenmesi BDNF yeni beyin hücreleri yardımcı olur ve tirosin reseptör B (kinaz TrkB yardımcı olur ve BDNF [tepki olarak beyinde yeni bağlantılar güçlendirilmesi),
• Parkinson hastalığının belirtileri ve inme hasarı (NF-kB ve mikroglia ile)
Bazı bilim adamları, silimarinin yaşlanma karşıtı olabileceğini düşünmektedir. Hormesis yollarını aktive edebileceğini, stres direncini artıracağını ve adaptojenlere benzer savunma mekanizmalarını kullanabileceğini belirtmektedirler. Bu yolların uzun ömür ve beyin koruması ile bağlantılı olabileceğinden şüphelenmektedirler, yine de hiçbir kanıt onları desteklememektedir. Silymarin solucanların ömrünü uzatmıştır, ancak yaşlanma karşıtı etkileri laboratuvar hayvanlarında veya insanlarda çalışılmamıştır.

Yaralar
Deve dikeni insanlarda yara iyileşmesi üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Silimarin cilt yenilenmesini arttırır ve yaralı sıçanlarda iltihaplanmayı azaltır. Silybin, cildin gençleşmesine yardımcı olan genleri etkileyerek sıçanlarda yara iyileşmesini hızlandırmıştır. Hücresel çalışmalarda, devedikeni jeli kollajeni ve kollajen üreten hücrelerin (fibroblastlar) aktivitesini arttırmıştır.

Kanser
Deve dikeni, kanseri tedavi ettiği veya önlediği veya kanser tedavisinin yan etkilerini azalttığı gösterilmemiştir. Büyük ölçekli, uygun şekilde tasarlanmış çalışmalara ihtiyaç vardır. Bir klinik çalışmada, kolonda iyi huylu polip bulunan 60 kişi (genellikle kolon kanserine dönüşür), kolonoskopi öncesi 2 ay boyunca deve dikeni, keten tohumu antioksidanı ve yulaf lifi ile bitkisel bir karışım yapılmıştır. Kombinasyon kolonda östrojen reseptörlerini arttırdı, bu yararlı olduğu varsayılmaktadır. Deve dikeni (Silymarin) ve selenyumun bir kombinasyonu, daha önce prostatlarını çıkarmış 19 erkekte prostat kanseri kötüleşme işaretlerini (LDL ve total kolesterol) azaltmıştır.
Deve dikeni düşük biyo yararlanıma sahiptir, ancak standart ekstreler kana ulaşabilir. Meme kanserli 12 kadında, operasyondan 4 hafta önce sililybin ve fosfatidilkolin kombinasyonunun (2.8 g/gün), meme kanseri dokusunda sağlıklı dokudan daha fazla biriktiği görülmüştür. Bir çalışmada, 4 hafta boyunca yüksek dozda (13 g/güne kadar) özel deve dikeni formülasyonu (Silybin-fitozom), 4 hafta boyunca prostat kanseri olan 13 kişide güvenli olduğu bildirilmiştir.

 

Makalemizi emojilerle desteklemeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.


Bu içeriğe emojiyle tepki ver.


Etiket: Deve Dikeni Şifalı Bitkiler Bağışıklık Sistemi

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış. İlk Yorumu Yapan Sen Ol!

Henüz yorum yapılmamış. İlk Yorumu Yapan Sen Ol!

Henüz yorum yapılmamış. İlk Yorumu Yapan Sen Ol!

Sizin için Seçtiklerimiz:

Şişkinlik Oluşumuna Karşı Dikkat Edilmesi Gerekenler
Şişkinlik Oluşumuna Karşı Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzde oldukça sık görülmeye başlayan sindirim problemleri pek çok farklı nedene bağlı olabiliyor. Bütünsel olarak ele alınması gereken ve günlük hayatı etkileyebilen bu problemler, zaman zaman aklımızın ucundan dahi geçmeyen etkenlerin düzenlenmesiyle kontrol altına alınabiliyor ve hatta tamamen

Günümüzde oldukça sık görülmeye başlayan sindirim problemleri pek çok farklı nedene bağlı olabiliyor. Bütünsel olarak el...

Beslenme ve Beyin Sağlığı İlişkisi
Beslenme ve Beyin Sağlığı İlişkisi

Beyin olağanüstü bir organdır. Düşünme, problem çözme, duyguları işleme, anılar oluşturma, beş duyunuz (görme, tatma, dokunma, koklama ve işitme) ve fiziksel hareket yeteneğinizden sorumludur. Yapacak çok şey varken, beyniniz çok fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Doğru beslenme şimdi beyninizi mutlu ede

Beyin olağanüstü bir organdır. Düşünme, problem çözme, duyguları işleme, anılar oluşturma, beş duyunuz (görme, tatma, do...

Kronik Yorgunluğa Karşı 6 Beslenme Alışkanlığı
Kronik Yorgunluğa Karşı 6 Beslenme Alışkanlığı

Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Belki de ne kadar uyursanız uyuyun, yine de içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Eğer öyleyse, kronik yorgunluğa dair bir şeyler öğrenmek işinize yarayabilir.

Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Belki de ne kadar uyursanız uyuyun, yine de içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Eğe...