Kakulenin Sağlık Açısından Faydaları

01 Şubat 2021

Kakule birçok kültürde baharat ve geleneksel bir ilaç olarak kullanılmıştır. Modern bilim kakuleyi kolesterolü düşürmeye, diyabeti iyileştirmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu yazıda kakulenin sağlık açısından yararları hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Kan Yağlarını Azaltmak
Yapılan bir çalışma da 3 aylık bir süre boyunca, 20 kişiye yeşil kakule tozu takviyesi yapılmış ve gözlemlenmiştir. Bu bireylerin total kolesterollerinde % 19, LDL kolesterol % 25’lik ve trigliseritler yüksek kan basıncı % 15 düşüş olmuştur. Yeşil kakule verilen grupta 80 diyabet öncesi kadında, 2 ay sonra daha düşük toplam kolesterol ve düşük LDL kolesterol olmuştur. Benzer şekilde, 87 aşırı kilolu ve obez insan üzerinde yapılan bir klinik çalışmada yeşil kakule özütü, HDL kolesterolü arttırırken kan trigliserit ve LDL kolesterol seviyelerini düşürmüştür.

Diyabet
Tip 2 diyabetli 83 aşırı kilolu insan üzerinde yapılan bir klinik çalışmada yeşil kakule, muhtemelen SIRT1 üretimini artırarak kan insülini ve insülin direncini azaltmıştır. Yeşil kakule, aşırı kilolu veya alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı olan obez olan 87 kişi üzerinde yapılan klinik bir çalışmada aynı etkilere sahip olmuştur. 80 diyabet öncesi kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, yeşil kakule verilenlerin kan şekeri seviyelerinde 2 ay boyunca plasebo alanlara göre anlamlı bir fark ölçülmemiştir, ancak insülin duyarlılığında iyileşme görülmüştür. Bununla birlikte, 204 tip 2 diyabet hastasıyla yapılan bir çalışmada, yeşil kakule takviyeleri (çaylarında 8 hafta boyunca günde 3 g toz) kan şekeri seviyelerini iyileştirmemiştir.
Diyabete benzer semptomları olan sıçanlara ortak diyabet ilacı olan pioglitazon verilen bir gruba kıyasla yeşil kakule verilmiştir. Her ikisi de kan kolesterolünü ve açlık kan şekeri seviyelerini azaltmada ve karaciğer genişlemesini önlemede etkili olmuştur. Bununla birlikte, sadece pioglitazon bir yemekten sonra kan şekerini etkili bir şekilde düşürmüştür. Sonuç olarak, karışık sonuçlarla ilgili sınırlı kanıtlar, kakule şekerinin insülin duyarlılığını arttırırken şeker ve insülini azaltarak diyabete yardımcı olabileceğini göstermektedir. Potansiyel etkileri üzerine biraz ışık tutmak için daha büyük, daha sağlam denemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Enflamasyon
Diyabet öncesi 80 kadın üzerinde yapılan bir çalışma, kakule takviyesini 8 hafta boyunca plasebo ile karşılaştırılmıştır. Yeşil kakule alan hastalarda hs sonunda inflamatuar belirteçler azalmıştır. Şişmiş pençeleri (uyarılmış ödem) olan sıçanlara, yeşil kakule özütü veya şişlik yerinde uçucu yağı enjekte edildiğinde iltihaplanma azalmıştır. Ekstrakt / yağ muhtemelen COX -2, IL-6 ve TNF-a ve iNOS dahil enflamatuar moleküllerin üretimini bloke etmiştir. Laboratuarda yeşil bir kakule ekstraktı ile tedavi edilen bağışıklık hücreleri ile benzer şekilde enflamatuar faktörlerin baskılanması gözlenmiştir, ekstrakt Thl’i baskılamış ve Th2 sitokinlerini arttırmıştır. Sonuçlar umut verici olsa da, tek bir klinik çalışma ve bazı hayvan ve hücre araştırmaları, kakule iltihaplı sorunları iyileştirdiğine dair yeterli kanıt olarak kabul edilmemektedir ve daha ileri klinik araştırmalar gerekmektedir.

Antioksidan Aktivite
Önceki bölümde tarif edilen klinik çalışmada, kakule takviyesi de oksidatif stresin bir markörünü (malondialdehit) azaltmıştır. Yüksek tansiyonu olan 20 kişi üzerinde yapılan klinik bir çalışmada, 3 aylık yeşil kakule tozu takviyeleri antioksidan durumlarını % 90 artırmıştır. Siyah kakule ile takviye edilmiş yüksek yağlı bir diyetle beslenen sıçanlarda önemli miktarda antioksidan enzim seviyeleri olmuştur. Bu süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon S-transferaz (GST) hem karaciğerlerinde hem de kalplerinde olmuştur.

Kalp Hastalığı Riskinin Azaltılması
Kakulenin kalp hastalığını önlemedeki yararları sadece birkaç düşük kaliteli klinik çalışma, bazı hayvan ve hücre araştırmalarıyla desteklenmektedir. Bu amaçla kakule kullanımını destekleyecek yeterli kanıt bulunmamaktadır.
Kan pıhtılarını önleme
Yüksek tansiyonu olan 20 hasta 12 hafta boyunca yeşil kakule takviyeleri almıştır. Bu, kalp hastalığı riskini azaltarak pıhtıları (fibrinoliz) çözme yeteneklerini arttırmıştır. İnsan kan örneklerinde pıhtılaşma (trombosit agregasyonu) yeşil bir kakule ekstresi ile azaltılmıştır.

Kalp hasarını azaltma
Yüksek yağlı diyetle beslenen sıçanlarda siyah kakule, yüksek glutatyon (GSH) içeriğini koruyarak kalbi serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olmuştur. 30 gün boyunca yeşil kakule verilen sıçanlar kalp krizinden sonra daha az kalp hasarı yaşamış ve daha yüksek antioksidan seviyelerini korumuştur. Bunun nedeni, kakule serbest radikal süpürücü ve antioksidan aktiviteleridir. Siyah kakule özü ile tedavi edilen sıçanlar, bazı kronik kalp problemleri vakalarına katkıda bulunan Enterovirus (Coxsackie virüsü) ile enfekte olduğunda daha az kalp hasarı çekmiştir.

Kan basıncını düşürme
Hafif kan basıncı yüksek olan ve ilaç almayan yirmi hastaya 12 hafta boyunca günde iki kez yeşil kakule tozu verilmiştir. Çalışmanın sonunda, kan basıncı düzeyleri normal aralık içinde düşmüştür. Hücrelerde ve farelerde yapılan çalışmalar, yeşil kakulenin kan basıncını iki mekanizma ile düşürdüğünü doğrulamaktadır, bu kolinerjik yoldan ve kalsiyum iyon kanallarını kontrol ederek gerçekleşmektedir. Kakule de bir diüretiktir. Yeşil bir kakule ekstraktı ile beslenen sıçanlarda idrar hacmi arttırmıştır, daha yüksek seviyelerde sodyum ve potasyum iyonları atılmıştır. Diüretikler, kan basıncını düşüren kan damarı duvarlarını gevşetmeye yardımcı olduğundan, genellikle tansiyon ilaçları ile birlikte reçete edilmektedir. Bu, kakule potansiyelinin daha etkili bir terapötik olabileceğini düşündürmektedir.

Karaciğeri Koruma
Kakulenin Sağlık Açısından Faydaları87 kilolu insan üzerinde yapılan klinik bir çalışmada yeşil kakule, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı olanlarda yağlı karaciğer derecesini geliştirmiştir. Aynı zamanda kan irisin ve HDL kolesterolü arttırırken trigliseritleri ve LDL kolesterolü düşürerek bu durumun riskini azaltmıştır. Yüksek yağlı bir diyetle beslenen farelerde, kara kakule ile 90 günlük bir tedavi boyunca karaciğer dokularında artmış antioksidan enzimler ve glutatyon (GSH) olmuştur. Sonuç olarak daha iyi karaciğer fonksiyonlarını korumuşlardır. Karaciğer fonksiyonundaki iyileşme, yüksek karbonhidratlı, yüksek yağlı bir diyetle beslenen sıçanlarda görülen gelişmiş metabolik sendromun belirtileri arasında olmuştur. Yeşil kakule özütleri verilen sıçanların karaciğerde daha yüksek antioksidan enzim aktiviteleri (SOD, GSH ve GST) bulunmaktadır, bu da onları stres altındaki hasarlardan korumuştur.

Kilo kaybı ve Metabolik Sendrom
Yüksek karbonhidratlı, yüksek yağlı diyetle beslenen sıçanlar metabolik sendrom geliştirmişlerdir. Bu diyet siyah kakule (1,8-sineole zengin) ile desteklendiğinde, metabolik sendrom semptomları tersine döndürmüştür: yağ kütlesi azalmış, kalp ve karaciğer fonksiyonu iyileşirken kan basıncı ve trigliseritler de artmıştır ve bununla birlikte yeşil kakule aynı etkiye sahip olmamıştır. Benzer bir çalışmada, yeşil bir kakule tozu takviyesi ile yüksek karbonhidratlı, yüksek yağlı bir diyetle beslenen obez sıçanlar, azaltılmış göbek yağı da dahil olmak üzere metabolik sendrom semptomlarında bir iyileşme göstermiştir.

Bağırsak Rahatsızlığı
Bu baharat, antispazmodik etkisi nedeniyle hayvanlarda bağırsaktaki spazmlara bağlı ishal ve mide krampları gibi bağırsak rahatsızlığı semptomlarını iyileştirmiştir. Tavşan bağırsak hücrelerinin yeşil kakule yağı ile tedavisi hareketi azaltmıştır. Kakule bunu muhtemelen muskarinik reseptörleri (kolinerjik yol) bloke ederek başarmıştır.

Ülser
Yeşil kakule özleri ve uçucu yağlar, sıçanlarda alkol veya aspirinin neden olduğu mide lezyonlarını (ülserleri) önlemiştir. Bununla birlikte, aşırı mide asidinin neden olduğu ülserler kakule tedavisi ile düzelmemiştir. Ayrıca, ekstraktlardan biri ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç olan ranitidinden daha etkilidir. Mide ülserine (Helicobacter pylori) neden olduğu bilinen bakteriler, laboratuarda yeşil kakule özü varlığında hafifçe inhibe edilmiştir.

Astım
Antienflamatuar özellikleri nedeniyle, kakule uzun zamandır astım için bir halk ilacıdır. Sıçanlarda ve tavşan boğaz hücrelerinde test edildiğinde, yeşil kakule ekstraktının anti-astım etkisi olmuştur ve kalsiyum iyon kanallarının kontrolü yoluyla hava yolu kaslarını gevşetmiştir. Bununla birlikte, kakule Th2 alerjik tepkilerini uyarmıştır, bu nedenle astım üzerindeki etkilerin insanlarda veya hayvanlarda ne olacağını söylemek zor olacaktır.

Kaygı
TSSB’ye benzer semptomları olan sıçanlara stresli seanslardan önce veya sonra yeşil kakule özleri verilmiştir. Her iki tedavide de, kakule almayan sıçanlara kıyasla anksiyete ile ilişkili davranışlar düzelmiştir. Bu etkiler muhtemelen strese bağlı anksiyete ve depresyonu olan sıçanlarda semptomları azaltan kakule bir flavonoid olan quercetin’e bağlıdır.

Sakinleştirici Etki
Yeşil bir kakule özütü ile beslenen fareler, reçeteli bir sakinleştirici (diazepam) etkisine benzer şekilde sakinleştirilmiştir. Daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır, ancak bu yatıştırıcı etki, kakulenin epilepsili hastalar için iyi olduğu iddialarının kaynağı olabilmektedir.

Ağrı
Yeşil kakule yağı, şişmiş pençeleri olan sıçanlarda ağrıyı azaltmıştır. Bu azalma aspirin ile tedavi edilen başka bir sıçan grubuna benzer sonuç vermiştir.
Antibakteriyel ve Antifungal
Kakulenin Sağlık Açısından FaydalarıYeşil kakule özleri, bir laboratuarda test edildiğinde birkaç Candida mayası türünün büyümesini yavaşlatmıştır. Bir salmonella gıda güvenliği çalışmasında yeşil kakule esansiyel yağı, muhtemelen bakteriyel membran proteinlerini bozarak süt ürünleri, yoğurt ve salatalıktaki bakteri sayısını azaltmıştır. Siyah kakule özleri ve uçucu yağları test tüplerinde birçok bakteri ve mantar türünün büyümesini yavaşlatabilmekte veya durdurabilmektedir. Uçucu yağ, test edilen en fazla sayıda türün (Bacillus pumilus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa ve Saccharomyces cerevisiae) büyümesini azaltarak özellikle etkili olmuştur. Bununla birlikte, bunların insanlarda ve hatta hayvanlarda test edilmemiş çok ön sonuçlar olduğu unutulmamalıdır. Kakulenin normal dozlarda alındığında bu mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olup olamayacağını doğrulamak için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Ağız Sağlığı
Ağızda yaygın olarak bulunan birkaç oyuğa neden olan zararlı mikroorganizma türlerinin (S.aureus, C. albicans, S. cerevisiae ve S. mutans)büyümesini hem siyah hemde yeşil kakule özleri inhibe etmiştir. Kakule tarihsel olarak nefesi ferahlatmak ve hatta nikotin sakızında kullanıldığında sigara içenlerin sigarayı bırakmasına yardımcı olmak için çiğnenmiştir, ancak anti bakteriyel özelliklerinin insanlarda boşlukları iyileştirip iyileştirmediğini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Kanser
Kakule antikanser mekanizmaları ve aktivitesi hakkında bazı ön araştırmalar bulunmaktadır. Hala hayvan ve hücre aşamasındadır ve daha ileri klinik çalışmalar, bileşiklerinin kanser tedavilerinde faydalı olup olmadığını henüz belirlememiştir.

DNA’nın Korunması
Yeşil kakule hücreleri serbest radikallerin DNA hasarına, protein ve yağ hasarını azaltmaya (oksidasyon) karşı korumuştur. Yeşil kakule esansiyel yağı, kansere neden olan kimyasalların DNA’ya bağlanmasını engellemiş ve kansere neden olabilecek DNA hasarı riskini azaltmıştır.

Kanser Büyümesini Önleme
Oral yeşil doz kakule dozları verilen fareler, hem cilt hem de mide kanserlerinin tümörlerinin sayısını ve boyutunu azaltmıştır. Kansere karşı koruyucu bu etkiler, tümörler ortaya çıkmadan önce ve sonra kakule verildiğinde gözlenmiştir. Yeşil kakule de NF-activB aktivasyonunu bloke etmiş ve farelerde COX-2 üretimini azaltmıştır, bu da bu mekanizma yoluyla kansere karşı savaşmaya yardımcı olabileceğini düşündürmüştür. Kakule bileşeni (terpen, γ-Bisabolen) ile tedavi edilen ağız kanseri hücreleri büyümeyi durdurmuş ve ölmeye başlamıştır. Benzer şekilde, kanserli beyaz kan hücrelerinin (multipl miyelom) yeşil kakule ile tedavi edildiğinde çoğalması önlenmiştir. Doğal öldürücü hücreler, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini aramak ve öldürmek için verdiği yanıtın bir parçasıdır. Bu hücrelerin aktivitesi, hücre temelli çalışmalarda yeşil kakule varlığıyla artmıştır.
Detoks Enzimlerinin Çalışmalarını İyileştirme
Yeşil kakule esansiyel yağı ile beslenen fareler, azaltılmış CYP p450 ve yüksek glutatyon S-transferaz aktivitesi (GST) ile karaciğerde enzim aktivitelerini değiştirmiştir. Bu enzim seviyeleri kansere neden olan kimyasalların ve mutajenlerin detoksifikasyonu ile ilişkilidir.

 

Makalemizi emojilerle desteklemeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.


Bu içeriğe emojiyle tepki ver.


Etiket: Kakule Kakulenin Faydaları Diyabet Kalp Sağlığı Kilo Kontrolü

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış. İlk Yorumu Yapan Sen Ol!

Henüz yorum yapılmamış. İlk Yorumu Yapan Sen Ol!

Henüz yorum yapılmamış. İlk Yorumu Yapan Sen Ol!

Sizin için Seçtiklerimiz:

Mayonezin Tahmin Etmediğiniz Faydaları
Mayonezin Tahmin Etmediğiniz Faydaları

Patates kızartmasının, sandiviçlerin ve hamburgerlerin vazgeçilmez soslarından biri olan mayonezin cilde faydaları olduğunu biliyor muydunuz?

Patates kızartmasının, sandiviçlerin ve hamburgerlerin vazgeçilmez soslarından biri olan mayonezin cilde faydaları olduğ...

Gluten Tam Olarak Nedir? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey
Gluten Tam Olarak Nedir? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey

Glutensiz diyetler, özellikle glütenle ilgili rahatsızlıkların artan farkındalığı nedeniyle son yıllarda giderek daha popüler hale geldi. Buna karşılık, bu, glütensiz gıda seçeneklerinin ana akım mevcudiyetinde hızlı bir artışa neden oldu.

Glutensiz diyetler, özellikle glütenle ilgili rahatsızlıkların artan farkındalığı nedeniyle son yıllarda giderek daha po...

Kabak Tozu Nedir? Besinler, Faydaları Ve Daha Fazlası
Kabak Tozu Nedir? Besinler, Faydaları Ve Daha Fazlası

Bitki beslemenin gücünü kimse inkar edemez. Kabak gibi sebzeler, bol miktarda vitamin, mineral, antioksidan, protein ve lif sunan iyi beslenmeye sahiptir.

Bitki beslemenin gücünü kimse inkar edemez. Kabak gibi sebzeler, bol miktarda vitamin, mineral, antioksidan, protein ve ...