ALTUNLAR GIDA İHTİYAÇ VE TÜKETİM MADDELERİ SAN. VE TİC.  A.Ş. (Altunlar Gıda) MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ

 Kişisel Veri İşlenmesi Ve Ticari İletişim Kurma Açık Onay/Muvafakat Formu

İndirimler, kampanyalar, ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama/ Ticari faaliyetler ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi kapsamında, tarafınızca incelenen AYDINLATMA FORMU’ na ek olarak  izin verilen iletişim kanalları ve Onaylar aşağıda işaretlendiği şekildedir.

  • Altunlar Gıda’nın, TARAFIMA SMS(Kısa Mesaj)göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.
  • Altunlar Gıda’nın, TARAFIMA e-mailgöndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.
  • Altunlar Gıda’nın, TARAFIMA Telefonve Sesli Mesaj yolu ile ulaşılmasına onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

-KİŞİSEL VERİMİN İŞLENMESİNE AÇIK ONAY verilmesi kapsamında;

Altunlar Gıda tarafından sunulan faaliyetler kapsamında toplanan, herhangi bir şekilde tarafımdan paylaşılan, internet sitesine yerleştirilen çerezler(cookies) vasıtası ile elde edilen, iş bu izin onay formu ile tarafımdan verilmiş, satın aldığım ürünler, ürün sınıfları, iletmiş olduğum görsel ve belgeler , alışveriş tercihlerim dahil, beyan etmiş olduğum ve sisteminize işlemiş olduğum kişisel bilgilerimin( Ad, soyad, T.C., telefon, e- posta, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, eğitim durumu) ve Kişisel verilerimin Altunlar Gıda tarafından; kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması, ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, kişiye özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz, web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında ticari ilişki ve akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal hakların kullanılması, Altunlar Gıda tarafından yürütülen Ticari faaliyetlerin ve Ticari amaçların yasal mevzuat dairesinde ifası, bu bilgilerin depolanması amacı ile yurtiçinde ve yurt dışında kendi yada hizmet aldığı ifa yardımcılarına transfer edilmesine ve mevzuata uygun şekilde korunan sunucularda saklanmasına, AYDINLATMA FORMUNDA belirtildiği/tanımlandığı şekilde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında Kişisel Verilerimin İŞLENMESİNE, açık onay veriyorum/muvafakat ediyorum. Aydınlatma metnini okudum ve bir nüshasını aldım, dilediğim zamanda bu veriler ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında(Aydınlatma formunda da belirtilen) talepte bulunabileceğimi,  haklarımı biliyorum.

Müşteri; İş bu izin/muvafakatname kapsamında Altunlar Gıda’ya verdiği izin/onay/muvafakatleri, tamamı ile iptal etmek için “altun red” yazıp 4609 a sms gönderebilir veya kısmen iptal etmek için  yada Kişisel verileri hususunda bilgi almak istemesi halinde;  0212 653 5363  numaralı telefonu arayabilir veya Veri sorumlusu temsilcisi ile iletişime geçebilir veya doğrudan mağazalara talebini yazılı şekilde iletebilir yada Yazılı Başvuru internet sitesinde mevcut iletişim adresine gönderilebilir veya KVK Kurulu tarafından belirtilecek sair iletişim/talep yöntemleri kullanabilir.                                                                        

Kişisel Verilerimin İşlenmesine Açık Onay Veriyorum.

KVKK Aydınlatma metini okudum kabul ediyorum.