https://www.altunmarket.com/sayfa/sms-bulteni-aydinlatma-metni' target='_blank'>kişisel verilerin korunması metni'ni okudum onaylıyorum. Altun’un SMS yoluyla cep telefonlarına kampanya mesajlarını gönderimini onaylıyorum.", type: 'warning', showCancelButton: true, confirmButtonColor: '#3085d6', cancelButtonColor: '#d33', cancelButtonText:"İptal", confirmButtonText: 'Kabul Ediyorum!' }).then((result) => { if (result.value) { $.ajax({ type: "POST", url: "https://www.altunmarket.com/ajax", data: data, contentType: false, processData:false, beforeSend: function() { $(Button).html(''); $(Button).prop('disabled', true); }, success: function(cevap) { var jsondata = jQuery.parseJSON(cevap); if(jsondata.type == 'success'){ setTimeout(function(){ $(window).attr('location', 'https://www.altunmarket.com/') },3000); } Swal.fire({ title: jsondata.title, text: jsondata.text, type: jsondata.type, showConfirmButton: false, }) }, complete: function() { $(Button).html(ButtonText); $(Button).prop('disabled', false); } }); } }) } })); });